Aanbevolen boeken

  • Balans in je brein

    De microbe mens; het belang van het onzichtbare leven door Remco Kort

Hoe hou je je hersenen in balans?

Belangrijke neurotransmitters in dit verband zijn GABA, glutamaat, dopamine en serotonine. Een verstoring van de GABA-glutamaathuishouding kan tot ernstige psychische klachten leiden. De NMDA-receptor voor glutamaat speelt hier een belangrijke rol bij. Blokkering van deze receptor door drugs (zoals ketamine), overmatig alcoholgebruik of door antilichamen van je eigen immuunsysteem kan een psychose uitlokken. Glutamaat, dat een versnellende werking heeft op prikkeloverdracht, hoopt zich dan namelijk op omdat het niet meer kan landen op z'n eigen receptor. Het kan daardoor ook niet via glutamine omgezet worden in GABA, dat juist een remmende werking heeft en zorgt dat andere neurotransmitters in balans zijn. Het gevolg is dat ook de dopamine-concentraties skyhigh kunnen stijgen in het centrale deel van de hersenen, wat leidt tot pscychotische klachten. In het voorste deel van de hersenen (de prefrontale cortex), waar onder andere je spraak, initiatief, planning ed gelokaliseerd zijn, zijn de dopamineconcentraties dan vaak juist te laag en deze onbalans kan aanhouden zolang de NMDA-receptor niet goed functioneert. De serotonine-concentraties kunnen overigens ook ontregeld zijn. Dit kan mede leiden tot depressieve klachten. Om ervoor te zorgen dat glutamaat weer op z'n eigen receptor kan landen is de gelijktijdige aanwezigheid van een ander stofje nodig, een zogenaamde 'co-agonist', in dit geval glycine. Een kansrijke optie om de glycine-concentratie te verhogen is via 'sarcosine'; een aminozuur dat van nature onder meer in spieren en andere weefsels in het menselijk lichaam voorkomt, maar dat ook via de voeding toegediend kan worden. Het komt met name in hoge concentraties voor in eigeel, kalkoen, varkensvlees en in iets mindere mate in sesamzaadjes, groene bladgroenten en peulvruchten. Zodra de receptor weer werkt kan weer GABA gevormd worden en wordt de balans weer hersteld.

Deel bericht